Friday, June 26, 2015

Solusi Telur Lele dengan Batu Bata

Solusi Telur Lele dengan Batu Bata

Musim memijah lele biasanya terjadi saat perubahan musim dari kemarau ke musim hujan. Bau khas tanah kering yang tersiram air hujan merangsang lele untuk kawin.

Menunggu peralihan musim terlalu lama. Manipulasi saja dengan mencelupkan batu bata atau genteng tanah yang kering ke dalam bak pemijahan.

Lele matang gonad akan terangsang mengeluarkan telur. Sarang jantan pun tak segan untuk membuahi. Batu bata yang ditata juga sebagai sarang lele. Supaya lebih terangsang lagi, ciptakan suara gemericik dengan menyemprotkan air ke kolam.